Rūnu pasaule Tev / Mācību maksa

Mācību maksa: 35.00€ / mēnesī

Par " mēnesi" tiek uzsatītas katras divas lekcijas.

Iespējams apmaksāt dalību neformālās izglītības programmā vienā maksājumā par to iepriekš brīdinot administrāciju.