Taro Pasaule I / Mācību ilgums

Mācību ilgums 5 mēneši. 

Neformālās izglītības programma sastāv no: 

- 10 mācību materiāliem- elektroniskām lekcijām 

- 10 video lekcijām 

- 10 praktiskajiem darbiem 

- 10 mājasdarbiem 

- 5 individuālām Skype konsultācijām ar savu pasniedzēju 

- gala darba (ja to izvēlaties kārtot)