Mācīties tālmācībā

Neformālās izglītības iestādes "PRADNA" (Izgl. iestādes reģ. nr: 3380801075) programmas piedāvā apgūt tālmācībā!

Tālmācībā:

- mācies atrodoties jebkurā pasaules vietā, izmantojot internetu un mācību materiālus elektroniskā vidē.

- veido pats savu mācību grafiku, ērti apvienojot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai izmanto laiku kamēr Tavs mazulis guļ

- mācies, ietaupot laiku un naudas līdzekļus. Tev nebūs jāpavada laiks ceļā uz un no kursu nodarbībām, Tev nebūs jāmaksā ceļa izdevumi un jādomā, kur palikt pa nakti galvaspilsētā

- tālmācība ir pieejama visiem pilngadīgajiem neatkarīgi no dzīvesvietas, nodarbošanās vai izglītības.

Kas Tev nepieciešams, lai mācītos tālmācībā?

- Vēlme mācīties

- Internets, instalēts Skype un e-pasts

- Dators, kas aprīkots ar video kameru un skandām

Mācoties TĀLMĀCĪBĀ Jūs saņemsiet:

- Divas reizes mēnesī saņemsiet PRADNA pasniedzēju veidotu mācību materiālu,  to varēsiet lejupielādēt apmācības sistēmā

- Divas reizes mēnesī saņemsiet iespēju savā mācību profilā noskatīties PRADNA pasniedzēju veidotu video mācību materiālu, ja kursam tāds paredzēts

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā ik pēc divu mācību materiālu- lekciju saņemšanas, Jums ir iespēja izmantot Skype individuālo konsultāciju, kur varat uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus par tekošo mācību materiālu.Pierakstu varat veikt apmācības sistēmā

- Beidzot neformālās izglītības iestādes PRADNA programmu (jebkuru no līmeņiem) saņemsiet neformālās izglītības iestādes PRADNA Apliecinājumu par dalību programmā, bet nokārtojot bezmaksas gala pārbaudījumu saņemsiet APLIECĪBU par dalību un veiksmīgu gala pārbaudījuma nokārtošanu (veiksmīgas nokārtošanas gadījumā).